Kazdanga. Mērnieki, 1931,
Kazdangas pagasts
Kauguri. Zemes mērīšana, 1940,
Kauguru pagasts
Divi vīrieši mēra zemi. Mērnieki, [192-?],
Strenču novads
Stopiņu novads. Akācijas, 1945,
Stopiņu novads
Ludzas Zemes ierīcības komiteja, [192-?],
Ludzas pilsēta
Mērnieks Voldemārs Jēpe, 1937,
Ludzas pilsēta