Mūra tilts pār Runģi Launkalnē, 2004,
Launkalnes pagasts