Alūksne. Kanceles kalniņš, [192-?],
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Obelisks Oto fon Fītinghofam, [193-],
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Kanceles kalniņš, [193-],
Alūksnes pilsēta
Piemiņas stēla Aumeisteru muižas parkā, 2010,
Grundzāles pagasts
Jaungulbenes muižas parks, 2010,
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes muižas parks, 2010,
Jaungulbenes pagasts
Jaungulbenes muižas parks, 2010,
Jaungulbenes pagasts