Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [190-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Bijusī Ventspils iela, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga. Bijusī Ventspils iela, [193-],
Kuldīgas pilsēta