Govju gans Vadakstes "Lūšu" mājās, 1965,
Vadakstes pagasts