Bridagas luterāņu baznīca, 1984,
Viļķenes pagasts
Bridagas luterāņu baznīca, 1984,
Viļķenes pagasts
Bridagas luterāņu baznīca. Tornis, 1984,
Viļķenes pagasts
Brīdagas luterāņu baznīca. Durvis, 1984,
Viļķenes pagasts
Šķirstiņu ūdensdzirnavas, [193-],
Viļķenes pagasts
Gājiens ar karogu, [192-],
Viļķenes pagasts
Viļķenes krustceles, [193-],
Viļķenes pagasts
Vitrupes pagasta nams, 1936-05,
Viļķenes pagasts
Blomes pamatskola, [192-],
Viļķenes pagasts
Blomes pamatskolas skolēni, 1925,
Viļķenes pagasts
Viļķenes pagasts. Krustceles, [192-],
Viļķenes pagasts
Viļķenes pagasts. Ēka Blomē, [196-?],
Viļķenes pagasts
Lauku muzikanti Vitrupes Akmentiņos , [192-],
Viļķenes pagasts
Viļķene. Ceļā uz zaļumballi , [192-],
Viļķenes pagasts
Šķirstiņu muiža, 1999,
Viļķenes pagasts