Šķeltovas pareizticīgo baznīca, [193-],
Šķeltovas pagasts