"Aldiņu" mājas. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads
"Aldiņu" mājas. Bebruleja, [196-],
Pļaviņu novads