Skrīveri. Dzelzceļa pārbrauktuve, [193-],
Skrīveru novads
Talsi. Bēru procesija, [195-],
Talsu pilsēta
Talsi. Dzelzceļa stiga, [194-],
Talsu pilsēta
Rīga. Lutera baznīca, [190-],
Rīga
Vidzemes šoseja pie Āraišiem, 1940-07,
Drabešu pagasts
Dzelzceļa pārbrauktuve Aucē, [197-],
Auces pilsēta