Salacgrīvas osta, [193-],
Salacgrīvas pilsēta
Tvaikonis "Kaija" Salacgrīvas ostā, [192-],
Salacgrīvas pilsēta
Zvejas kuģi Salacgrīvas ostā, 1969,
Salacgrīvas pilsēta