Ugāles luterāņu baznīca. Iekšskats, [193-],
Ugāles pagasts
Ugāles luterāņu baznīca, [193-],
Ugāles pagasts
Ugāles luterāņu baznīca, [193-],
Ugāles pagasts