Liepkalnes luterāņu baznīca, 1980,
Sausnējas pagasts