Šķilbēnu pareizticīgo baznīca, 1981,
Šķilbēnu pagasts
Rekavas katoļu baznīca, 1980,
Šķilbēnu pagasts
Rekovas katoļu baznīca, 2009,
Šķilbēnu pagasts
Šķilbēnu muiža, 2009,
Šķilbēnu pagasts
Rekovas dzirnavas, 2007-08-11,
Šķilbēnu pagasts
Ēka, būvēta pēc Mellera projekta, [193-],
Šķilbēnu pagasts
Rekavas Romas katoļu baznīca, 1980,
Šķilbēnu pagasts