Alūksnes pils parks. Skulptūra, 2010,
Alūksnes pilsēta
Opekalna luterāņu baznīca. Apustuļa figūra, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Rolanda statuja, [1920],
Rīga