Biksēres muižas kungu māja, 2010,
Sarkaņu pagasts
Biksēres muižas klēts, 2010,
Sarkaņu pagasts
Biksēres muižas kungu māja, 2010,
Sarkaņu pagasts
Biksēres muižas klēts, 2010,
Sarkaņu pagasts
Biksēres muižas kungu māja, 2010,
Sarkaņu pagasts
Biksēres muiža, 2010,
Sarkaņu pagasts
Sarkaņu pagasts. Breses kalns, 1927,
Sarkaņu pagasts
Sarkaņu pamatskola , 2010,
Sarkaņu pagasts
Sarkaņu pamatskola, 1961,
Sarkaņu pagasts
Īvānu Velnakmens, 2019-04-27,
Sarkaņu pagasts
Sarkaņu Kalna Sprīsdāni, 1909,
Sarkaņu pagasts