Kristīne Apsīte (dzimusi Vītiņa), [191-],
Mazsalacas pilsēta
Jānis Dzilna, [1908]
Krišs Pīrāgs, [191-?]