Dinsdurbes muižas kungu ēka, 1935,
Embūtes pagasts
Dinsdurbes muižas kungu ēka, [193-],
Embūtes pagasts
Dinsdurbes muižas kungu ēka, [1925],
Embūtes pagasts
Dinsdurbes muižas kungu ēka, [1925],
Embūtes pagasts
Dinsdurbes muižas kungu ēka, [193-],
Embūtes pagasts
Dinsdurbes muižas kungu ēka, [1935],
Embūtes pagasts
Asītes Bagas muižas šķūnis, 2004,
Priekules pagasts
Dinsdurbes muižas aleja, 2002,
Embūtes pagasts
Dinsdurbes muižas parks, 2002,
Embūtes pagasts
Dinsdurbes muižas zirgu stallis, 2002,
Embūtes pagasts