Šķilbēnu pareizticīgo baznīca, 1981,
Šķilbēnu pagasts