Pļaviņas. Lorelejas klints, 1964,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1966,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Bebrulejas akmeņlauztuves, [194-],
Pļaviņu pilsēta
Plosts Aiviekstes upē, 1947,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1964,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Lorelejas klints, 1964,
Pļaviņu pilsēta