Kara jūrnieku portrets, [193-],
Liepāja
Kuģis "Virsaitis", 1938,
Rīga