Būvdarbi pie Neretas, [192-],
Neretas novads
Labības kulšana, 1937-08-21,
Burtnieku pagasts
Dampis, skaidu griešana, 1927,
Pārgaujas novads
Kulšanas darbos, [192-?]
Tvaika dampis, [194-],
Jaunannas pagasts
Kulšanas laiks "Pļavās", 1936-09-22,
Jaunpils pagasts
Kulšanas darbi, [193-?],
Jaunpils pagasts
Rūjiena. Lauvas tilts, 1937,
Rūjienas pilsēta
Rūjiena. Lauvas tilts, 1937,
Rūjienas pilsēta