Tukums. SSS komanda uz ezera, [193-],
Tukuma pilsēta