Nīkrāces pagasts. Graudu klēts, [197-],
Nīkrāces pagasts
Balvi. Mūrnieks ar mācekļiem , [191-],
Balvu pilsēta
Nezināmas mūrnieku grupas portrets, [193-],
Cēsu pilsēta