Strenči. Rīgas iela. Fotodarbnīca, [192-?],
Strenču pilsēta
Dzejnieks Jānis Ziemeļnieks, [192-],
Strenču pilsēta