Silmaču akmens, 2019-05-16,
Mazsalacas pagasts
Komultēnu (Komulteņu) dižakmens, 2018-11-04,
Sakstagala pagasts
Vīndedžu dižakmens, 2019-05-17,
Pededzes pagasts