Tīcs Dzintarkalns ar māsu, [1933?],
Laucienes pagasts