Talsi. Johans Fridrihs Beķeris, [193-],
Talsu pilsēta