Jaunsvirlaukas pagasts. Kāzas, [196-],
Jaunsvirlaukas pagasts
Valmieras universālveikals, 1965-04-12,
Valmiera
Valmiera. Tilts pār Gauju, [197-],
Valmiera