Bērzumuižas pamatskola, [193-],
Mežotnes pagasts
Stāmeriena. Kalnienas estrādes orķestris, [196-],
Stāmerienas pagasts
Valkas apriņķa aizsargu orķestris, [193-],
Valkas novads
Jēkabpils. Orķestris, [193-],
Jēkabpils
Valsts Smiltenes vidusskolas orķestris, 1924,
Smiltenes pilsēta
Valsts Smiltenes vidusskolas orķestris, 1925,
Smiltenes pilsēta
Aizpute, [192-],
Aizputes pilsēta
Jēkabpils. Orķestra grupa, [192-],
Jēkabpils
Jēkabpils. Orķestra grupa, [192-],
Jēkabpils