Sāvienas pagasta skola, [192-],
Ļaudonas pagasts
Sāvienas pamatskola, [192-],
Ļaudonas pagasts
Sāvienas pamatskola, [192-],
Ļaudonas pagasts
Sāvienas pamatskola, [192-],
Ļaudonas pagasts
Sāvienas pagasta "Sarķu" saimnieki, 1905,
Ļaudonas pagasts