Priekuļu izmēģinājumu stacija, 1934,
Priekuļu pagasts