Karlīne Emma Aigars un Jūlīte Aigars, [191-],
Lubānas novads
Lubāna. Minna Kažoks, 1922,
Lubānas novads
Stopiņu novads. Brasliņas, 2013-08-08,
Stopiņu novads
Strenči. Iesvētības, 1935-07-14,
Strenču pilsēta
Olga Veidemane, 1932,
Rīga
Olga Veidemane, 1903,
Talsu pilsēta