Tiesības braukšanai ar velosipēdu, 1942,
Barkavas pagasts