Gulbene. Koku stādīšana, [193-?],
Gulbenes pilsēta
Gulbene. Koku stādīšana, [193-?],
Gulbenes pilsēta
Nereta. Ķestera skola, [192-] ,
Neretas pagasts
Nereta. Koku stādīšana, [194-],
Neretas pagasts
Nereta. Koku stādīšana, [194-],
Neretas pagasts
Koku stādīšana pie Liezēres baznīcas, [19--],
Liezēres pagasts
Baloži. Koku stādīšanas talka, 1958,
Baložu pilsēta
Ludzas Zemes ierīcības komiteja, [192-?],
Ludzas pilsēta
Meža diena, 1930,
Vecpiebalgas pagasts
Iecavas vidusskolas 11. klase, 1960,
Iecavas novads
Iecava. Svinīgs pasākums, [193-],
Iecavas novads
Grupas portrets, [193-]
Meža dienas Viļakā, 1937,
Viļakas pilsēta