Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīca, 2004,
Mazsalacas pilsēta