Jānis Bendiks, [189-?],
Valkas pilsēta
Jānis Bendiks, 1927-10-16,
Strenču pilsēta
Jānis Bendiks, [192-],
Strenču pilsēta
Jānis Bendiks, [193-],
Strenču pilsēta
Jānis Bendiks, [193-],
Strenču pilsēta
Kristīne un Jānis Bendiki, [19--],
Strenču pilsēta
Kristīne Bendika dzimusi Pinkule, [192-],
Strenču pilsēta
Kristīne Bendika dzimusi Pinkule, [192-],
Strenču novads
Kristīne Bendika dzimusi Pinkule, [19--],
Valkas pilsēta
Kristīne Bendika dzimusi Pinkule, [191-],
Strenču pilsēta
Kristīne Bendika dzimusi Pinkule, [193-],
Strenču pilsēta
Bendiku ģimene, [193-],
Strenču pilsēta
Bendiku ģimene, 1940-08-04,
Strenču pilsēta
Bendiku ģimene, [193-],
Strenču pilsēta
Bendiku ģimene, [193-],
Strenču pilsēta
Ērika Bendika, [193-],
Strenču pilsēta