Jaunannas muižas ūdensdzirnavas, 2010,
Jaunannas pagasts
Jaunannas muižas dzirnavas, [1980?],
Jaunannas pagasts
Jaunannas muižas dzirnavas, [1980?],
Jaunannas pagasts
Jaunannas muižas medību pils, [1980?],
Jaunannas pagasts
Jaunannas muižas medību pils, [1980?],
Jaunannas pagasts
Ģimenes bilde, 1941-1944
Ģimenes bilde, 1940-07