Rīga. Ķeizardārzs, [19--?],
Rīga
Rīga. Ķeizardārzs, [19--?],
Rīga
Rīga. Iesnaudies ormanis, [193-?],
Rīga
Rīga. Ķeizardāzs, [19--?],
Rīga
Rīga. Ausekļa iela, [192-?],
Rīga