Karjers pie Briņķu ezera, [199-],
Nīkrāces pagasts