Liepāja. Tvaikonis "Everosa", [193-?],
Liepāja
Liepāja. Kuģa remonts, 1925,
Liepāja
Kravas tvaikonis "Biruta", 1928-04-28,
Liepāja