Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", 1959,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", 1959,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", 1958,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Ceplenieki", [195-],
Nīkrāces pagasts