Nīkrāces pagasts. Strautmaņu ģimene, [194-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", [195-],
Nīkrāces pagasts