Nīkrāces pagasts. Strautmaņu ģimene, [194-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Ceplenieki", [195-],
Nīkrāces pagasts