Ludza. Skolnieki, 1931,
Ludzas pilsēta
Ekskursija uz Aglonu, 1931-05-14,
Aglonas pagasts
Inčukalns. "Izbrauciens" kompānijā, 1941,
Inčukalna pagasts