I. Zeberiņa zīmēts diploms, 1931,
Burtnieku pagasts
Vīrietis pie apbalvojumiem, [19--?],
Skrīveru novads
Strenču dzelzceļa stacijas darbinieki, 1939-12-07,
Strenču pilsēta