I. Zeberiņa zīmēts diploms, 1931,
Burtnieku pagasts
Vīrietis pie apbalvojumiem, [19--?],
Skrīveru novads