Baloži. Rīgas iela, 1961,
Baložu pilsēta
Dzīve Baložos piecdesmitajos gados, [195-],
Baložu pilsēta
Daudzdzīvokļu mājas Baložu ciematā, [198-],
Baložu pilsēta