Viesīte. Grupas foto, [193-?],
Viesītes pilsēta
Zēns ar grāmatām, [192-?],
Strenču pilsēta
Bērna portrets, [192-],
Strenču novads
Valijas Zemņickas draudzene, 1938-01-25,
Jēkabpils
Neatpazītu karavīru dubultportrets, [19--],
Jersikas pagasts
Vircavas pagasts. Meitene ar zirgu, [19--],
Vircavas pagasts
Neatpazīta pāra dubultportrets, [19--],
Gulbenes pilsēta