Neatpazītu sieviešu dubultportrets, [19--],
Vilpulkas pagasts
Rīga. Dzīvokļa interjers, 1900-1901,
Rīga
Mērnieks Voldemārs Jēpe, 1937,
Ludzas pilsēta
Māsīca un brālēns, 2001-08-13,
Rīga
Paulīne un Voldemārs Jēpes, 1937,
Ludzas pilsēta
Brālis un māsa, [193-],
Lūznavas pagasts