Iesvētības Alojas luteraņu baznīcā, [195-],
Alojas pilsēta