Teņa Lūkina un kasiera Brožas bēres, 1917,
Burtnieku pagasts
Teņa Lūkina bēres, 1917,
Burtnieku pagasts
Tenis Lūkins Miķeļa dēls (1852-1917), [18--],
Burtnieku pagasts